Till minne av

Anders Nissen


Företagsledaren Anders Nissen var VD för hotellfastighetsbolaget Pandox AB (publ) sedan 1995. Han var även djupt engagerad inom svensk handboll – en föreningsmänniska som först och främst såg sig som en idrottsledare och coach. Det var i idrotten han hittade inspirationen till sitt ledarskap. Arbetet som börs-vd såg han lite skämtsamt som ”Plan B” när han inte blev landslagsspelare i handboll som spelfördelare, eller "M9".

Samtidigt bidrog Anders erfarenheter från näringslivet till att utveckla och stärka svensk handboll på många olika sätt. För Anders var bredden viktig men spetskompetensen avgörande. Det är med den utgångspunkten som stiftelsen "M9" bildas. ”Stiftelsens ändamål är att främja svensk handboll. Detta kan ske genom exempelvis stöd och bidrag till nyskapande insatser för ledarskaps- och talangutveckling, företrädesvis på högre nivå, samt för utveckling av kunskap, kvalitet och affärsmässighet.”

Om Anders Nissen


Anders Nissen var VD för Pandox AB (publ), ett av Europas största och ledande hotellfastighetsbolag, från grundandet 1995 till sin bortgång i maj 2021. Under Anders ledning växte Pandox hotellfastighetsportfölj från 600 miljoner kronor till mer än 60 miljarder kronor, fördelat på 156 hotellfastigheter. Vid starten 1995 ägde Pandox hotellfastigheter i en handfull städer i Sverige. Idag finns Pandox i mer än 90 städer i 15 länder. Utanför jobbet som VD för Pandox AB var Anders en eldsjäl inom svensk handboll som arbetare ideellt som bland annat ordförande för Svenska Handbollslandslaget AB.

Läs mer om Anders

Kontakta oss


För mer information om hur man ansöker om bidrag eller hur man gör en donation till stiftelsen vänligen kontakta oss.