Om Stiftelsen M9


Stiftelsen M9 syftar till att vara en medspelare i olika projekt som utvecklar svensk handboll, med speciell inriktning på talanger, ledarskap och affärsutveckling. Stiftelsen stöttar projekt som har möjlighet att utvecklas och göra skillnad på kort och på lång sikt. Projekt som kan användas som best practise och inspirera andra anses som extra intressanta för stiftelsen.

Stiftelsen grundades den 2 november 2021 genom donationer från Pandox AB (publ) och Ulla Nissen. Stiftelsens ändamål är att främja svensk handboll. Detta kan ske genom exempelvis stöd och bidrag till nyskapande insatser för ledarskaps- och talangutveckling, företrädesvis på högre nivå, samt för utveckling av kunskap, kvalitet och affärsmässighet.

 

I första hand ska avkastningen (exempelvis räntor och utdelningar) på Stiftelsens tillgångar användas för att främja Stiftelsens ändamål. Även kapitalet får användas för att främja Stiftelsens ändamål i den mån Stiftelsens styrelse finner det lämpligt, dock inte i snabbare takt än att Stiftelsen får en varaktighet av minst 25 år. Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och max fem ledamöter. Styrelsen utgörs av Stefan Lövgren (ordförande), Staffan Olsson (ledamot) och Oscar Nissen (ledamot).

Styrelsen


Stefan Lövgren

Ordförande

stefan.lovgren@handboll.rf.se
+46 70 811 85 93

Staffan Olsson

Ledamot

straffan13@gmail.com
+ 46 763 92 62 62

Oscar Nissen

Ledamot

onnissen@gmail.com
+46 707 18 19 08

Frågor

Frågor om stiftelsen kan ställas till Stefan Lövgren på stefan.lovgren@handboll.rf.se.