Donationer


Stiftelsen M9, till Anders minne mottager löpande donationer från såväl privatpersoner som företag till bankgiro 5794-7905. Donationsbevis utsändes efter registrerad, inkommen donation. Vid behov av ytterligare instruktioner kontakta Handelsbanken, Martin Nordlöf: martin.nordlof@handelsbanken.se.

Kontakt

Stefan Lövgren Ordförande stefan.lovgren@handboll.rf.se +46 70 811 85 93