Våra

Projekt


Välkommen att söka projektmedel

Den 23e november 2021 lanserades stiftelsen M9 till Anders Nissens minne med syfte att utveckla svensk handboll genom bidrag till spännande projekt som kan utveckla och förändra till det bättre på lång och på kort sikt. Ni kan närsomhelst söka projektmedel till projekt för att stärka svensk handboll och er ansökan ska innefatta en beskrivning av idén, syftet, mål, vilka som ligger bakom projektet, vad projektet ska bidra till på kort och på lång sikt, samt hur projektet ska bli långsiktigt hållbart och vilken finansiering som projektet kräver.