Om

Anders Nissen


Anders Nissen var VD för Pandox AB (publ), ett av Europas största och ledande hotellfastighetsbolag, från grundandet 1995 till sin bortgång i maj 2021. Under Anders ledning växte Pandox hotellfastighetsportfölj från 600 miljoner kronor till mer än 60 miljarder kronor, fördelat på 156 hotellfastigheter. Vid starten 1995 ägde Pandox hotellfastigheter i en handfull städer i Sverige. Idag finns Pandox i mer än 90 städer i 15 länder.

Anders utvecklade tidigt en ny affärsmodell som förenade djup hotellkunskap med fastighetskunnande som över åren förädlades och gjorde Pandox unikt i sin bransch. Anders Nissen var hotellindustrin trogen hela sitt yrkesverksamma liv. Innan tiden på Pandox var Anders vd för Securum Hotel & Turism AB där han ledde omstruktureringen av Securums hotellfastighetsportfölj. Han hade också flera ledande positioner inom RESO-koncernen.

 

Anders hade ett livslångt intresse för idrott i alla former, framförallt handboll, och han var ordförande för organisationen som ansvarade för alla kommersiella arrangemang i Sverige för svensk landslagshandboll.